Podstawowe informacje o położniku

Uzyskaj pomoc położnika Kraków. Kliknij tu.

Jakie są zadania położnika?

Położnik to specjalista nadzorujący przebieg ciąży kobiety. Do jego obowiązków należy m.in. diagnozowanie możliwych patologii ciąży oraz ich eliminacja. Położnictwo stanowi dziedzinę medycyny nierozerwalną z ginekologią, co sprawia to, że często ginekolog jest jednocześnie położnikiem.Ważne jest, żeby nie mylić zawodu położnika z położną, gdyż obowiązki tych osób były z założenia zupełnie różne. Podczas gdy położnik dba głównie o zapobieganie zakłóceniom w trwaniu ciąży, misją położnej jest zapewnienie ciężarnej najlepszych możliwych warunków podczas porodu i okresu poporodowego.

Kiedy udajemy się do położnika?

Wizyta u położnika jest niezastąpiona po rozpoczęciu ciąży. Sprawą bardzo ważną jest obecność położnika już od pierwszych dni od poczęcia, aż do porodu. Poleci on przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań a równocześnie zrobi wszystko, co możliwe, aby nasze dziecko przyszło na świat w pełni zdrowia i w jak najbardziej bezpieczny sposób. Szukając swojego położnika, powinniśmy wybrać osobę, przy której poczujemy się swobodnie oraz która zapewni nam jak najlepsze warunki kolejnych wizyt.

Nasze dane kontaktowe:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801