Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli chcesz kupić hakowce, skieruj się tutaj

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]