Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Skieruj się tutaj po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się wobec dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma windykacji będzie nieskuteczna, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nieterminowych klientów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeśli wspomniane wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną znacznej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]