Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Niezbędne wiadomości w temacie metody kasowej. Przekonaj się!

Właściciele firm zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W tej sytuacji fiskus nie wnika czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm nieraz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi czy też sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Ze względu na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość polskich przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkuset dokumentach nadzorowanie należności wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu i minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]