Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Potrzebujesz użyć generator not księgowych 40 euro? Kliknij tutaj.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią zwykłego niedopatrzenia albo chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]