Badania operatorów i ich zastosowanie

Tutaj dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą długi czas i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują też zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się dokładność i szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób chcących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, widzenia przestrzennego i oceny prędkości obiektów będących w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]