Badania wysokościowe – czym są?

Badania wysokościowe Bielsko -więcej szczegółów o tych usługach poznasz tutaj

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy osobowościowe, temperamentu, inteligencji. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji niczemu nie służy.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]