Doradztwo HR – zostaw je specjalistom

Wejdź w to miejsce, jeśli ciekawi Cię korzystna oferta doradztwa HR.

Niektóre przedsięwzięcia zaplanowane przez dział Human Resources mogą przekraczać możliwości danej firmy. Problem okazuje się szczególnie poważny, kiedy rozpoczęty projekt dotyczy zagadnienia do tej pory obcego pracownikom oraz zakłada sporo zmiennych. Zasadniczy dla efektywności przeprowadzenia całego procesu jest poziom zaawansowania zamierzenia i, co za tym idzie, wiedza wymagana do jego sfinalizowania. Dlatego w wielu przypadkach niezastąpione okaże się wsparcie niezależnych ekspertów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą podjąć się zarządzania całością lub zagwarantować doradztwo w pojedynczych stadiach projektu. W jakich sytuacjach firmy winny zdecydować się na usługi doradztwa personalnego?

Doradztwo personalne – zarządzanie pojedynczymi częścią lub całym projektem

Na pomoc proponowaną w ramach doradztwa HR, firmy decydują się w rozmaitych okolicznościach. Jednym z najistotniejszych aspektów tego rodzaju współpracy jest ewaluacja poziomu satysfakcji pracowników. Żeby jej podsumowanie okazało się miarodajne, a także przydatne przy przygotowaniu strategii, niezbędne jest wykorzystanie adekwatnych technik zbierania informacji oraz ich trafna interpretacja. przedsiębiorstwa często zatrudniają konsultanta HR, żeby zlecić mu przeprowadzenie różnego rodzaju audytów – najczęściej odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak już nadmieniliśmy, rola doradcy HR bywa różna. Czasem jest on project managerem, zarządzającym całym procesem, kiedy indziej zaś jest wyłącznie konsultantem merytorycznym, dającym kompleksowe wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów.

Doradztwo HR – jak zatrudnić dobrego konsultanta?

Sukces strategii wdrażanych we współpracy z konsultantem HR w głównym stopniu zależy od tego, jakie umiejętności opanował wybrany przez przedsiębiorstwo ekspert. Przy zatrudnieniu konsultanta HR należy zwrócić wyjątkową uwagę na jego doświadczenie. Warto sprawdzić to, dla jakich firm dotąd pracował i, co istotne, jakie projekty dla nich realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]