Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Na sed-hut.pl zamówisz ochronę osób i mienia Kraków

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także zatrudnionym w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]